כל ישיבות הועדה

 • 29/06/1955

  אין פרוטוקול

 • 28/06/1955

  אין פרוטוקול

 • 27/06/1955

  אין פרוטוקול

 • 22/06/1955

  אין פרוטוקול

 • 21/06/1955

  אין פרוטוקול

 • 20/06/1955

  אין פרוטוקול

 • 15/06/1955

  אין פרוטוקול

 • 14/06/1955

  אין פרוטוקול

 • 14/06/1955

  הצעת חוק לתיקון חוק הגנת הדייר, התשט"ו-1955

  אין פרוטוקול

 • 08/06/1955

  אין פרוטוקול

 • 07/06/1955

  אין פרוטוקול

 • 07/06/1955

  אין פרוטוקול

 • 01/06/1955

  אין פרוטוקול

 • 31/05/1955

  אין פרוטוקול

 • 31/05/1955

  אין פרוטוקול

 • 25/05/1955

  אין פרוטוקול

 • 24/05/1955

  אין פרוטוקול

 • 24/05/1955

  אין פרוטוקול

 • 18/05/1955

  אין פרוטוקול

 • 17/05/1955

  אין פרוטוקול

 • 11/05/1955

  אין פרוטוקול

 • 30/03/1955

  אין פרוטוקול

 • 30/03/1955

  אין פרוטוקול

 • 28/03/1955

  אין פרוטוקול

 • 24/03/1955

  אין פרוטוקול

 • 23/03/1955

  אין פרוטוקול

 • 21/03/1955

  אין פרוטוקול

 • 17/03/1955

  אין פרוטוקול

 • 16/03/1955

  אין פרוטוקול

 • 14/03/1955

  אין פרוטוקול

 • 02/03/1955

  אין פרוטוקול

 • 28/02/1955

  אין פרוטוקול

 • 23/02/1955

  אין פרוטוקול

 • 16/02/1955

  אין פרוטוקול

 • 14/02/1955

  אין פרוטוקול

 • 09/02/1955

  אין פרוטוקול

 • 02/02/1955

  אין פרוטוקול

 • 01/02/1955

  אין פרוטוקול

 • 26/01/1955

  אין פרוטוקול

 • 25/01/1955

  אין פרוטוקול

 • 24/01/1955

  אין פרוטוקול

 • 19/01/1955

  אין פרוטוקול

 • 18/01/1955

  אין פרוטוקול

 • 11/01/1955

  אין פרוטוקול

 • 10/01/1955

  אין פרוטוקול

 • 10/01/1955

  אין פרוטוקול

 • 05/01/1955

  אין פרוטוקול

 • 04/01/1955

  אין פרוטוקול

 • 29/12/1954

  אין פרוטוקול

 • 28/12/1954

  אין פרוטוקול

 • 22/12/1954

  אין פרוטוקול

 • 21/12/1954

  אין פרוטוקול

 • 15/12/1954

  אין פרוטוקול

 • 14/12/1954

  אין פרוטוקול

 • 08/12/1954

  אין פרוטוקול

 • 07/12/1954

  אין פרוטוקול

 • 01/12/1954

  אין פרוטוקול

 • 30/11/1954

  אין פרוטוקול

 • 24/11/1954

  אין פרוטוקול

 • 23/11/1954

  אין פרוטוקול

 • 17/11/1954

  אין פרוטוקול

 • 15/11/1954

  אין פרוטוקול

 • 10/11/1954

  אין פרוטוקול

 • 08/09/1954

  אין פרוטוקול

 • 06/09/1954

  אין פרוטוקול

 • 01/09/1954

  אין פרוטוקול

 • 30/08/1954

  אין פרוטוקול

 • 25/08/1954

  חוק לתיקון פקודת ההגבלות על שכר דירה (בתי עסק), התשי"ד-1954, חוק לתיקון דיני עונשין (דרכי ענישה), התשי"ד-1954

  אין פרוטוקול

 • 23/08/1954

  אין פרוטוקול

 • 18/08/1954

  אין פרוטוקול

 • 17/08/1954

  חוק לתיקון פקודת ההגבלות על שכר דירה (בתי עסק), התשי"ד-1954

  אין פרוטוקול

 • 11/08/1954

  אין פרוטוקול

 • 10/08/1954

  אין פרוטוקול

 • 04/08/1954

  אין פרוטוקול

 • 03/08/1954

  אין פרוטוקול

 • 28/07/1954

  אין פרוטוקול

 • 27/07/1954

  אין פרוטוקול

 • 26/07/1954

  אין פרוטוקול

 • 21/07/1954

  אין פרוטוקול

 • 20/07/1954

  אין פרוטוקול

 • 19/07/1954

  אין פרוטוקול

 • 14/07/1954

  אין פרוטוקול

 • 13/07/1954

  אין פרוטוקול

 • 12/07/1954

  אין פרוטוקול

 • 07/07/1954

  אין פרוטוקול

 • 06/07/1954

  אין פרוטוקול

 • 05/07/1954

  אין פרוטוקול

 • 30/06/1954

  אין פרוטוקול

 • 23/06/1954

  אין פרוטוקול

 • 21/06/1954

  אין פרוטוקול

 • 16/06/1954

  אין פרוטוקול

 • 14/06/1954

  אין פרוטוקול

 • 09/06/1954

  אין פרוטוקול

 • 02/06/1954

  אין פרוטוקול

 • 26/05/1954

  אין פרוטוקול

 • 24/05/1954

  אין פרוטוקול

 • 19/05/1954

  אין פרוטוקול

 • 18/05/1954

  אין פרוטוקול

 • 12/05/1954

  אין פרוטוקול

 • 04/05/1954

  אין פרוטוקול

 • 07/04/1954

  אין פרוטוקול

 • 06/04/1954

  אין פרוטוקול

 • 05/04/1954

  אין פרוטוקול

 • 01/04/1954

  אין פרוטוקול

 • 31/03/1954

  אין פרוטוקול

 • 29/03/1954

  אין פרוטוקול

 • 24/03/1954

  אין פרוטוקול

 • 22/03/1954

  אין פרוטוקול

 • 17/03/1954

  אין פרוטוקול

 • 15/03/1954

  אין פרוטוקול

 • 10/03/1954

  אין פרוטוקול

 • 08/03/1954

  אין פרוטוקול

 • 03/03/1954

  אין פרוטוקול

 • 01/03/1954

  אין פרוטוקול

 • 24/02/1954

  אין פרוטוקול

 • 17/02/1954

  אין פרוטוקול

 • 10/02/1954

  אין פרוטוקול

 • 03/02/1954

  אין פרוטוקול

 • 27/01/1954

  אין פרוטוקול

 • 20/01/1954

  אין פרוטוקול

 • 13/01/1954

  אין פרוטוקול

 • 06/01/1954

  אין פרוטוקול

 • 30/12/1953

  אין פרוטוקול

 • 23/12/1953

  אין פרוטוקול

 • 16/12/1953

  אין פרוטוקול

 • 15/12/1953

  אין פרוטוקול

 • 09/12/1953

  אין פרוטוקול

 • 25/11/1953

  אין פרוטוקול

 • 18/11/1953

  אין פרוטוקול

 • 16/11/1953

  אין פרוטוקול

 • 11/11/1953

  אין פרוטוקול

 • 09/11/1953

  אין פרוטוקול

 • 04/11/1953

  אין פרוטוקול

 • 02/11/1953

  אין פרוטוקול

 • 26/08/1953

  אין פרוטוקול

 • 24/08/1953

  אין פרוטוקול

 • 19/08/1953

  אין פרוטוקול

 • 17/08/1953

  אין פרוטוקול

 • 12/08/1953

  אין פרוטוקול

 • 10/08/1953

  אין פרוטוקול

 • 05/08/1953

  אין פרוטוקול

 • 29/07/1953

  אין פרוטוקול

 • 28/07/1953

  אין פרוטוקול

 • 27/07/1953

  אין פרוטוקול

 • 23/07/1953

  אין פרוטוקול

 • 15/07/1953

  אין פרוטוקול

 • 14/07/1953

  אין פרוטוקול

 • 13/07/1953

  אין פרוטוקול

 • 08/07/1953

  אין פרוטוקול

 • 06/07/1953

  אין פרוטוקול

 • 01/07/1953

  אין פרוטוקול

 • 22/06/1953

  אין פרוטוקול

 • 17/06/1953

  אין פרוטוקול

 • 16/06/1953

  אין פרוטוקול

 • 10/06/1953

  אין פרוטוקול

 • 09/06/1953

  אין פרוטוקול

 • 03/06/1953

  אין פרוטוקול

 • 01/06/1953

  אין פרוטוקול

 • 27/05/1953

  אין פרוטוקול

 • 26/05/1953

  אין פרוטוקול

 • 13/05/1953

  אין פרוטוקול

 • 11/05/1953

  אין פרוטוקול

 • 06/05/1953

  אין פרוטוקול

 • 22/04/1953

  אין פרוטוקול

 • 25/03/1953

  אין פרוטוקול

 • 23/03/1953

  אין פרוטוקול

 • 18/03/1953

  אין פרוטוקול

 • 16/03/1953

  אין פרוטוקול

 • 11/03/1953

  אין פרוטוקול

 • 04/03/1953

  אין פרוטוקול

 • 25/02/1953

  אין פרוטוקול

 • 23/02/1953

  אין פרוטוקול

 • 18/02/1953

  אין פרוטוקול

 • 16/02/1953

  אין פרוטוקול

 • 11/02/1953

  אין פרוטוקול

 • 09/02/1953

  אין פרוטוקול

 • 04/02/1953

  אין פרוטוקול

 • 02/02/1953

  אין פרוטוקול

 • 28/01/1953

  אין פרוטוקול

 • 26/01/1953

  אין פרוטוקול

 • 21/01/1953

  אין פרוטוקול

 • 19/01/1953

  אין פרוטוקול

 • 13/01/1953

  אין פרוטוקול

 • 12/01/1953

  אין פרוטוקול

 • 07/01/1953

  אין פרוטוקול

 • 31/12/1952

  אין פרוטוקול

 • 29/12/1952

  אין פרוטוקול

 • 24/12/1952

  אין פרוטוקול

 • 22/12/1952

  אין פרוטוקול

 • 08/12/1952

  אין פרוטוקול

 • 03/12/1952

  אין פרוטוקול

 • 19/11/1952

  אין פרוטוקול

 • 13/11/1952

  אין פרוטוקול

 • 05/11/1952

  הצעת חוק לתיקון פקודת הגבלת שכר דירה (בתי עסק), התשי"ב-1952

  אין פרוטוקול

 • 27/08/1952

  אין פרוטוקול

 • 20/08/1952

  אין פרוטוקול

 • 13/08/1952

  אין פרוטוקול

 • 12/08/1952

  אין פרוטוקול

 • 06/08/1952

  אין פרוטוקול

 • 05/08/1952

  אין פרוטוקול

 • 30/07/1952

  אין פרוטוקול

 • 23/07/1952

  אין פרוטוקול

 • 16/07/1952

  אין פרוטוקול

 • 09/07/1952

  אין פרוטוקול

 • 02/07/1952

  אין פרוטוקול

 • 25/06/1952

  אין פרוטוקול

 • 24/06/1952

  אין פרוטוקול

 • 18/06/1952

  אין פרוטוקול

 • 11/06/1952

  אין פרוטוקול

 • 04/06/1952

  אין פרוטוקול

 • 28/05/1952

  אין פרוטוקול

 • 21/05/1952

  אין פרוטוקול

 • 14/05/1952

  אין פרוטוקול

 • 07/05/1952

  אין פרוטוקול

 • 26/03/1952

  אין פרוטוקול

 • 19/03/1952

  חוק הגנת החייל (דירה) (תיקון), התשי"ב-1952

  אין פרוטוקול

 • 06/03/1952

  הצעת חוק לתיקון פקודת החברות, התשי"ב-1951, חוק הגנת החייל (דירה) (תיקון), התשי"ב-1952

  אין פרוטוקול

 • 05/03/1952

  אין פרוטוקול

 • 03/03/1952

  אין פרוטוקול

 • 27/02/1952

  אין פרוטוקול

 • 06/02/1952

  אין פרוטוקול

 • 30/01/1952

  אין פרוטוקול

 • 23/01/1952

  אין פרוטוקול

 • 10/01/1952

  אין פרוטוקול

 • 19/12/1951

  הצעת חוק לתיקון פקודת החברות, התשי"ב-1951

  אין פרוטוקול

 • 12/12/1951

  אין פרוטוקול

 • 05/12/1951

  אין פרוטוקול

 • 28/11/1951

  אין פרוטוקול

 • 27/11/1951

  אין פרוטוקול

 • 21/11/1951

  אין פרוטוקול

 • 20/11/1951

  אין פרוטוקול

 • 14/11/1951

  אין פרוטוקול

 • 13/11/1951

  אין פרוטוקול

 • 12/11/1951

  אין פרוטוקול

 • 08/11/1951

  אין פרוטוקול

 • 05/11/1951

  אין פרוטוקול

קוד המקור של הנתונים