ועדה של הכנסת ה-13

ועדת המשנה לחוק מס הכנסה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים