ועדה של הכנסת ה-13

ועדת המשנה לחוק להבטחת שוויון זכויות (דרוזים וצ'רקסים)

קוד המקור של הנתונים