ועדה של הכנסת ה-13

ועדת המשנה לחוק להבטחת שוויון זכויות (דרוזים וצ'רקסים)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים