ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לחוק אזורים חופשיים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים