ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה להפרטת המשק

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים