ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לעניין באר שבע

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים