ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לענייני הביקורת הפנימית בכנסת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים