ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לחקיקה ואכיפה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים