ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לנושא תאגידים ממשלתיים

קוד המקור של הנתונים