ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לנושא תאגידים ממשלתיים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים