ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לעניני צה"ל ומערכת הבטחון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים