ועדה של הכנסת ה-13

ועדה ציבורית לקביעת שיעור יחידת המימון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים