כל ישיבות הועדה

 • 17/06/1992

  אין פרוטוקול

 • 25/05/1992

  אין פרוטוקול

 • 15/04/1992

  אין פרוטוקול

 • 08/04/1992

  אין פרוטוקול

 • 06/04/1992

  אין פרוטוקול

 • 18/03/1992

  אין פרוטוקול

 • 18/03/1992

  אין פרוטוקול

 • 17/03/1992

  אין פרוטוקול

 • 17/03/1992

  אין פרוטוקול

 • 16/03/1992

  אין פרוטוקול

 • 11/03/1992

  אין פרוטוקול

 • 11/03/1992

  אין פרוטוקול

 • 10/03/1992

  אין פרוטוקול

 • 09/03/1992

  אין פרוטוקול

 • 04/03/1992

  אין פרוטוקול

 • 03/03/1992

  אין פרוטוקול

 • 02/03/1992

  אין פרוטוקול

 • 26/02/1992

  אין פרוטוקול

 • 25/02/1992

  אין פרוטוקול

 • 24/02/1992

  אין פרוטוקול

 • 19/02/1992

  אין פרוטוקול

 • 18/02/1992

  אין פרוטוקול

 • 17/02/1992

  אין פרוטוקול

 • 12/02/1992

  אין פרוטוקול

 • 12/02/1992

  אין פרוטוקול

 • 11/02/1992

  אין פרוטוקול

 • 10/02/1992

  אין פרוטוקול

 • 05/02/1992

  אין פרוטוקול

 • 04/02/1992

  אין פרוטוקול

 • 04/02/1992

  אין פרוטוקול

 • 04/02/1992

  אין פרוטוקול

 • 03/02/1992

  אין פרוטוקול

 • 29/01/1992

  אין פרוטוקול

 • 28/01/1992

  אין פרוטוקול

 • 27/01/1992

  אין פרוטוקול

 • 22/01/1992

  אין פרוטוקול

 • 21/01/1992

  אין פרוטוקול

 • 20/01/1992

  אין פרוטוקול

 • 15/01/1992

  אין פרוטוקול

 • 14/01/1992

  אין פרוטוקול

 • 13/01/1992

  אין פרוטוקול

 • 07/01/1992

  אין פרוטוקול

 • 06/01/1992

  אין פרוטוקול

 • 30/12/1991

  אין פרוטוקול

 • 25/12/1991

  אין פרוטוקול

 • 24/12/1991

  אין פרוטוקול

 • 23/12/1991

  אין פרוטוקול

 • 17/12/1991

  אין פרוטוקול

 • 16/12/1991

  אין פרוטוקול

 • 11/12/1991

  אין פרוטוקול

 • 10/12/1991

  אין פרוטוקול

 • 09/12/1991

  אין פרוטוקול

 • 09/12/1991

  אין פרוטוקול

 • 04/12/1991

  אין פרוטוקול

 • 03/12/1991

  אין פרוטוקול

 • 02/12/1991

  אין פרוטוקול

 • 27/11/1991

  אין פרוטוקול

 • 26/11/1991

  אין פרוטוקול

 • 26/11/1991

  אין פרוטוקול

 • 25/11/1991

  אין פרוטוקול

 • 20/11/1991

  אין פרוטוקול

 • 19/11/1991

  אין פרוטוקול

 • 18/11/1991

  אין פרוטוקול

 • 13/11/1991

  אין פרוטוקול

 • 11/11/1991

  אין פרוטוקול

 • 06/11/1991

  אין פרוטוקול

 • 05/11/1991

  אין פרוטוקול

 • 04/11/1991

  אין פרוטוקול

 • 30/10/1991

  אין פרוטוקול

 • 29/10/1991

  אין פרוטוקול

 • 28/10/1991

  אין פרוטוקול

 • 23/10/1991

  אין פרוטוקול

 • 22/10/1991

  אין פרוטוקול

 • 21/10/1991

  אין פרוטוקול

 • 15/10/1991

  אין פרוטוקול

 • 14/10/1991

  אין פרוטוקול

 • 09/10/1991

  אין פרוטוקול

 • 08/10/1991

  אין פרוטוקול

 • 07/10/1991

  אין פרוטוקול

 • 02/10/1991

  אין פרוטוקול

 • 19/09/1991

 • 16/09/1991

  אין פרוטוקול

 • 06/08/1991

  אין פרוטוקול

 • 24/07/1991

  אין פרוטוקול

 • 23/07/1991

  אין פרוטוקול

 • 22/07/1991

  אין פרוטוקול

 • 17/07/1991

  אין פרוטוקול

 • 16/07/1991

  אין פרוטוקול

 • 15/07/1991

  אין פרוטוקול

 • 10/07/1991

  אין פרוטוקול

 • 09/07/1991

  אין פרוטוקול

 • 08/07/1991

  אין פרוטוקול

 • 03/07/1991

  אין פרוטוקול

 • 02/07/1991

  אין פרוטוקול

 • 01/07/1991

  אין פרוטוקול

 • 26/06/1991

  אין פרוטוקול

 • 25/06/1991

  אין פרוטוקול

 • 24/06/1991

  אין פרוטוקול

 • 19/06/1991

  אין פרוטוקול

 • 18/06/1991

  אין פרוטוקול

 • 17/06/1991

  אין פרוטוקול

 • 12/06/1991

  אין פרוטוקול

 • 11/06/1991

  אין פרוטוקול

 • 10/06/1991

  אין פרוטוקול

 • 05/06/1991

  אין פרוטוקול

 • 04/06/1991

  אין פרוטוקול

 • 03/06/1991

  אין פרוטוקול

 • 29/05/1991

  אין פרוטוקול

 • 28/05/1991

  אין פרוטוקול

 • 27/05/1991

  אין פרוטוקול

 • 22/05/1991

  אין פרוטוקול

 • 21/05/1991

  אין פרוטוקול

 • 20/05/1991

  אין פרוטוקול

 • 15/05/1991

  אין פרוטוקול

 • 14/05/1991

  אין פרוטוקול

 • 13/05/1991

  אין פרוטוקול

 • 08/05/1991

  אין פרוטוקול

 • 07/05/1991

  אין פרוטוקול

 • 06/05/1991

  אין פרוטוקול

 • 01/05/1991

  אין פרוטוקול

 • 30/04/1991

  אין פרוטוקול

 • 29/04/1991

  אין פרוטוקול

 • 24/04/1991

  אין פרוטוקול

 • 23/04/1991

  אין פרוטוקול

 • 22/04/1991

  אין פרוטוקול

 • 19/03/1991

  אין פרוטוקול

 • 18/03/1991

  אין פרוטוקול

 • 13/03/1991

  אין פרוטוקול

 • 12/03/1991

  אין פרוטוקול

 • 11/03/1991

  אין פרוטוקול

 • 06/03/1991

  אין פרוטוקול

 • 05/03/1991

  אין פרוטוקול

 • 04/03/1991

  אין פרוטוקול

 • 26/02/1991

  אין פרוטוקול

 • 25/02/1991

  הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - אחוז חסימה), התשנ"א-1990, הצעת חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] (תיקון), התש"ן-1990, חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 23), התשנ"ב-1991

  אין פרוטוקול

 • 20/02/1991

  אין פרוטוקול

 • 19/02/1991

  אין פרוטוקול

 • 18/02/1991

  אין פרוטוקול

 • 13/02/1991

  אין פרוטוקול

 • 12/02/1991

  אין פרוטוקול

 • 11/02/1991

  אין פרוטוקול

 • 06/02/1991

  אין פרוטוקול

 • 05/02/1991

  אין פרוטוקול

 • 04/02/1991

  אין פרוטוקול

 • 30/01/1991

  אין פרוטוקול

 • 29/01/1991

  אין פרוטוקול

 • 28/01/1991

  אין פרוטוקול

 • 23/01/1991

  אין פרוטוקול

 • 23/01/1991

  אין פרוטוקול

 • 22/01/1991

  אין פרוטוקול

 • 21/01/1991

  אין פרוטוקול

 • 21/01/1991

  אין פרוטוקול

 • 16/01/1991

  אין פרוטוקול

 • 15/01/1991

  אין פרוטוקול

 • 14/01/1991

  אין פרוטוקול

 • 09/01/1991

  אין פרוטוקול

 • 09/01/1991

  אין פרוטוקול

 • 08/01/1991

  אין פרוטוקול

 • 07/01/1991

  אין פרוטוקול

 • 02/01/1991

  אין פרוטוקול

 • 01/01/1991

  אין פרוטוקול

 • 31/12/1990

  אין פרוטוקול

 • 26/12/1990

  אין פרוטוקול

 • 25/12/1990

  אין פרוטוקול

 • 24/12/1990

  אין פרוטוקול

 • 19/12/1990

  אין פרוטוקול

 • 18/12/1990

  אין פרוטוקול

 • 17/12/1990

  אין פרוטוקול

 • 12/12/1990

  אין פרוטוקול

 • 11/12/1990

  אין פרוטוקול

 • 10/12/1990

  אין פרוטוקול

 • 10/12/1990

  אין פרוטוקול

 • 05/12/1990

  אין פרוטוקול

 • 04/12/1990

  אין פרוטוקול

 • 03/12/1990

  אין פרוטוקול

 • 28/11/1990

  אין פרוטוקול

 • 28/11/1990

  אין פרוטוקול

 • 27/11/1990

  אין פרוטוקול

 • 26/11/1990

  אין פרוטוקול

 • 21/11/1990

  אין פרוטוקול

 • 20/11/1990

  אין פרוטוקול

 • 19/11/1990

  אין פרוטוקול

 • 14/11/1990

  אין פרוטוקול

 • 13/11/1990

  אין פרוטוקול

 • 12/11/1990

  אין פרוטוקול

 • 07/11/1990

  אין פרוטוקול

 • 06/11/1990

  אין פרוטוקול

 • 05/11/1990

  אין פרוטוקול

 • 31/10/1990

  אין פרוטוקול

 • 30/10/1990

  אין פרוטוקול

 • 29/10/1990

  אין פרוטוקול

 • 24/10/1990

  אין פרוטוקול

 • 23/10/1990

  אין פרוטוקול

 • 22/10/1990

  אין פרוטוקול

 • 17/10/1990

  אין פרוטוקול

 • 16/10/1990

  אין פרוטוקול

 • 15/10/1990

  אין פרוטוקול

 • 26/09/1990

  אין פרוטוקול

 • 25/09/1990

  אין פרוטוקול

 • 17/09/1990

  אין פרוטוקול

 • 16/09/1990

  אין פרוטוקול

 • 12/09/1990

  אין פרוטוקול

 • 10/09/1990

  אין פרוטוקול

 • 10/09/1990

  אין פרוטוקול

 • 05/09/1990

  אין פרוטוקול

 • 03/09/1990

  אין פרוטוקול

 • 02/08/1990

  אין פרוטוקול

 • 01/08/1990

  אין פרוטוקול

 • 25/07/1990

  אין פרוטוקול

 • 24/07/1990

  אין פרוטוקול

 • 23/07/1990

  אין פרוטוקול

 • 18/07/1990

  אין פרוטוקול

 • 17/07/1990

  אין פרוטוקול

 • 16/07/1990

  אין פרוטוקול

 • 11/07/1990

  אין פרוטוקול

 • 10/07/1990

  אין פרוטוקול

 • 09/07/1990

  אין פרוטוקול

 • 04/07/1990

  אין פרוטוקול

 • 03/07/1990

  אין פרוטוקול

 • 02/07/1990

  אין פרוטוקול

 • 27/06/1990

  אין פרוטוקול

 • 26/06/1990

  אין פרוטוקול

 • 19/06/1990

  אין פרוטוקול

 • 18/06/1990

  אין פרוטוקול

 • 13/06/1990

  אין פרוטוקול

 • 12/06/1990

  אין פרוטוקול

 • 11/06/1990

  אין פרוטוקול

 • 10/06/1990

  אין פרוטוקול

 • 06/06/1990

  אין פרוטוקול

 • 05/06/1990

  אין פרוטוקול

 • 04/06/1990

  אין פרוטוקול

 • 23/05/1990

  אין פרוטוקול

 • 22/05/1990

  אין פרוטוקול

 • 21/05/1990

  אין פרוטוקול

 • 16/05/1990

  אין פרוטוקול

 • 15/05/1990

  אין פרוטוקול

 • 14/05/1990

  אין פרוטוקול

 • 09/05/1990

  אין פרוטוקול

 • 08/05/1990

  אין פרוטוקול

 • 07/05/1990

  אין פרוטוקול

 • 24/04/1990

  אין פרוטוקול

 • 23/04/1990

  אין פרוטוקול

 • 27/03/1990

  אין פרוטוקול

 • 26/03/1990

  אין פרוטוקול

 • 21/03/1990

  אין פרוטוקול

 • 20/03/1990

  אין פרוטוקול

 • 19/03/1990

  אין פרוטוקול

 • 15/03/1990

  אין פרוטוקול

 • 14/03/1990

  אין פרוטוקול

 • 13/03/1990

  אין פרוטוקול

 • 07/03/1990

  אין פרוטוקול

 • 06/03/1990

  אין פרוטוקול

 • 05/03/1990

  אין פרוטוקול

 • 28/02/1990

  אין פרוטוקול

 • 27/02/1990

  אין פרוטוקול

 • 26/02/1990

  אין פרוטוקול

 • 21/02/1990

  אין פרוטוקול

 • 20/02/1990

  אין פרוטוקול

 • 19/02/1990

  אין פרוטוקול

 • 13/02/1990

  אין פרוטוקול

 • 12/02/1990

  אין פרוטוקול

 • 07/02/1990

  אין פרוטוקול

 • 06/02/1990

  אין פרוטוקול

 • 05/02/1990

  אין פרוטוקול

 • 31/01/1990

  אין פרוטוקול

 • 30/01/1990

  אין פרוטוקול

 • 29/01/1990

  אין פרוטוקול

 • 24/01/1990

  אין פרוטוקול

 • 23/01/1990

  אין פרוטוקול

 • 22/01/1990

  אין פרוטוקול

 • 17/01/1990

  אין פרוטוקול

 • 15/01/1990

  אין פרוטוקול

 • 10/01/1990

 • 09/01/1990

  אין פרוטוקול

 • 08/01/1990

  אין פרוטוקול

 • 03/01/1990

  אין פרוטוקול

 • 02/01/1990

  אין פרוטוקול

 • 01/01/1990

  אין פרוטוקול

 • 27/12/1989

  אין פרוטוקול

 • 26/12/1989

  אין פרוטוקול

 • 25/12/1989

  אין פרוטוקול

 • 20/12/1989

  אין פרוטוקול

 • 19/12/1989

  אין פרוטוקול

 • 18/12/1989

  אין פרוטוקול

 • 13/12/1989

  אין פרוטוקול

 • 12/12/1989

  אין פרוטוקול

 • 11/12/1989

  אין פרוטוקול

 • 06/12/1989

  אין פרוטוקול

 • 05/12/1989

  אין פרוטוקול

 • 04/12/1989

  אין פרוטוקול

 • 28/11/1989

  אין פרוטוקול

 • 27/11/1989

  אין פרוטוקול

 • 21/11/1989

  אין פרוטוקול

 • 20/11/1989

  אין פרוטוקול

 • 15/11/1989

  אין פרוטוקול

 • 14/11/1989

  אין פרוטוקול

 • 08/11/1989

  אין פרוטוקול

 • 07/11/1989

  אין פרוטוקול

 • 06/11/1989

  אין פרוטוקול

 • 01/11/1989

  אין פרוטוקול

 • 31/10/1989

  אין פרוטוקול

 • 30/10/1989

  אין פרוטוקול

 • 24/10/1989

  אין פרוטוקול

 • 23/10/1989

  אין פרוטוקול

 • 12/09/1989

  אין פרוטוקול

 • 04/09/1989

  אין פרוטוקול

 • 03/09/1989

  אין פרוטוקול

 • 30/08/1989

  אין פרוטוקול

 • 15/08/1989

  אין פרוטוקול

 • 01/08/1989

  אין פרוטוקול

 • 31/07/1989

  אין פרוטוקול

 • 31/07/1989

  אין פרוטוקול

 • 26/07/1989

  אין פרוטוקול

 • 25/07/1989

  אין פרוטוקול

 • 24/07/1989

  אין פרוטוקול

 • 19/07/1989

  אין פרוטוקול

 • 18/07/1989

  אין פרוטוקול

 • 17/07/1989

  אין פרוטוקול

 • 12/07/1989

  אין פרוטוקול

 • 11/07/1989

  אין פרוטוקול

 • 10/07/1989

  אין פרוטוקול

 • 05/07/1989

  אין פרוטוקול

 • 03/07/1989

  אין פרוטוקול

 • 28/06/1989

  אין פרוטוקול

 • 26/06/1989

  אין פרוטוקול

 • 21/06/1989

  אין פרוטוקול

 • 20/06/1989

  אין פרוטוקול

 • 19/06/1989

  אין פרוטוקול

 • 13/06/1989

  אין פרוטוקול

 • 12/06/1989

  אין פרוטוקול

 • 07/06/1989

  אין פרוטוקול

 • 06/06/1989

  אין פרוטוקול

 • 05/06/1989

  אין פרוטוקול

 • 31/05/1989

  אין פרוטוקול

 • 30/05/1989

  אין פרוטוקול

 • 29/05/1989

  אין פרוטוקול

 • 24/05/1989

  אין פרוטוקול

 • 23/05/1989

  אין פרוטוקול

 • 22/05/1989

  אין פרוטוקול

 • 17/05/1989

  אין פרוטוקול

 • 16/05/1989

  אין פרוטוקול

 • 15/05/1989

  אין פרוטוקול

 • 04/05/1989

  אין פרוטוקול

 • 12/04/1989

  אין פרוטוקול

 • 11/04/1989

  אין פרוטוקול

 • 10/04/1989

  אין פרוטוקול

 • 05/04/1989

  אין פרוטוקול

 • 04/04/1989

  אין פרוטוקול

 • 03/04/1989

  אין פרוטוקול

 • 29/03/1989

  אין פרוטוקול

 • 28/03/1989

  אין פרוטוקול

 • 27/03/1989

  אין פרוטוקול

 • 20/03/1989

  אין פרוטוקול

 • 15/03/1989

  אין פרוטוקול

 • 14/03/1989

  אין פרוטוקול

 • 13/03/1989

  אין פרוטוקול

 • 08/03/1989

  אין פרוטוקול

 • 07/03/1989

  אין פרוטוקול

 • 06/03/1989

  אין פרוטוקול

 • 01/03/1989

  אין פרוטוקול

 • 27/02/1989

  אין פרוטוקול

 • 21/02/1989

  אין פרוטוקול

 • 20/02/1989

  אין פרוטוקול

 • 14/02/1989

  אין פרוטוקול

 • 13/02/1989

  אין פרוטוקול

 • 07/02/1989

  אין פרוטוקול

 • 06/02/1989

  אין פרוטוקול

 • 31/01/1989

  אין פרוטוקול

 • 30/01/1989

  אין פרוטוקול

 • 24/01/1989

  אין פרוטוקול

קוד המקור של הנתונים