ועדה של הכנסת ה-13

ועדה משותפת לעניין עזה ויריחו

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים