ועדה של הכנסת ה-13

ועדה משותפת בנושא מצבה הכספי של עיריית באר שבע

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים