ועדה של הכנסת ה-13

ועדה משותפת לעניין חוק זכיון ים המלח

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים