ועדה של הכנסת ה-13

ועדה משותפת לעניין תקנות חובת המכרזים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים