ועדה של הכנסת ה-13

ועדה משותפת לנושא מס חוק מקביל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים