ועדה של הכנסת ה-13

ועדה משותפת לחוק בריאות ממלכתית

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים