ועדה של הכנסת ה-13

ועדה משותפת לנושא בי"ח לניאדו

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים