ועדה של הכנסת ה-13

ועדה משותפת לחוק משק החשמל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים