ועדה של הכנסת ה-13

ועדה משותפת לחוקים בעניין אזורי ייצור חופשיים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים