ועדה של הכנסת ה-13

ועדה משותפת לעניין חוק פיצוי נפגעי קרינה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים