ועדה של הכנסת ה-13

ועדה משותפת להצעת חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים