ועדה של הכנסת ה-13

ועדה משותפת לסיווג תפקידים בשירות המדינה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים