ועדה של הכנסת ה-13

ועדה משנה משותפת לתקציב הבטחון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים