ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה משותפת לחינוך ותרבות בצה"ל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים