ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה משותפת לחינוך ותרבות בצה"ל

קוד המקור של הנתונים