ועדה של הכנסת ה-13

ועדה משותפת לנושא חינוך, טיפול, בריאות ורווחה בגיל הרך

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים