ועדה של הכנסת ה-13

ועדה מיוחדת לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים