ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לדיני אישות - עגונות ומסורבות גט

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים