ועדה של הכנסת ה-13

ועדת המשנה לנשים בצה"ל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים