ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לפרסום פוגע וחינוך

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים