ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לפרסום פוגע וחינוך

קוד המקור של הנתונים