ועדה של הכנסת ה-13

ועדת המשנה לנשים באמצע החיים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים