ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה למניעת אפליה כתוצאה מהעדפה מינית

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים