ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לעבודה וכלכלה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים