ועדה של הכנסת ה-13

ועדה למלחמה בנגע הסמים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים