ועדה של הכנסת ה-12

פגישות יו"ר ועדת המשנה להרכשה ותפיסת הביטחון בנושא מחשוב

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים