ועדה של הכנסת ה-12

ועדת המשנה לענייני המנהל האזרחי ביהודה ושומרון ובעזה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים