ועדה של הכנסת ה-12

ועדת משנה לעניין צה"ל בנגב

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים