ועדה של הכנסת ה-12

הוועדה המשותפת לתקציב הבטחון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים