ועדה של הכנסת ה-12

ועדת משנה בנושא מכירת קרקעות במושבות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים