ועדה של הכנסת ה-12

ועדת משנה לנושא מניעת פיטורים שרירותיים בקרן הקיימת לישראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים