ועדה של הכנסת ה-12

ועדת משנה לעניין חוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים