ועדה של הכנסת ה-12

ועדת משנה לאכיפת חוקי השיט בכנרת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים