ועדה של הכנסת ה-12

ועדת משנה לעניין הגבלת ההצעות הדחופות לסדר היום

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים