ועדה של הכנסת ה-12

ועדת משנה לבדיקת דו"ח המבקר הפנימי של הכנסת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים