ועדה של הכנסת ה-12

ועדה מיוחדת לעניין מעמד האישה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים