ועדה של הכנסת ה-12

ועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק חברי-הכנסת זכויותיהם וחובותיהם (תיקון - כהונת ראש רשות)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים