ועדה של הכנסת ה-12

ועדה למלחמה בנגע הסמים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים