ועדה של הכנסת ה-12

ועדה מיוחדת לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים