ועדה של הכנסת ה-11

ועדת המשנה לתקנות הגנת הפרטיות

קוד המקור של הנתונים